Advertisement

Ziyaretçi Sayacı - (01.04.2009)

Bugün35
Dün6
Bu Hafta41
Bu Ay43
Genel Toplam368533

(C) Fliesenstadt

Ziyaretçiler

Şuanda 1 misafir bağlı

Anket

Derneğimize Üye Misiniz?
 
Web Sitemizi Beğendiniz Mi?
 
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Münasebetiyle, Genel Merkezimizin Yaptığı Ziyaretler
Yazar zsevinc   

Image Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanlığının 19 Mart 2010 tarihli 16000 (06.026.016) 69 sayılı yazısında, Genel Merkez Yönetim Kurul üyeleri olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle, aşağıda listesi verilen devlet büyükleriyle görüşülmüş olup, Şehit Aileleri ve Gazilerimizi ilgilendiren sorunlar ile çözümlerine yönelik yapılan çalışmalar arz edilmiştir. Üyelerimizin sorunlarını içeren yapılan çalışmalar hakkında bilgi aşağıda belirtilmiştir.

 

12.03.2010 İçişleri Bakanının Ziyaret Edilmesi
16.03.2010 Maliye Bakanının Ziyaret Edilmesi
16.03.2010 Milli Savunma Bakanının Ziyaret Edilmesi
17.03.2010 Sahil Güvenlik Komutanının Ziyaret Edilmesi
17.03.2010 Hava Kuvvetleri Komutanının Ziyaret Edilmesi
17.03.2010 Genelkurmay Başkanının Ziyaret Edilmesi
17.03.2010 Kara Kuvvetleri Komutanının Ziyaret Edilmesi
17.03.2010 Jandarma Genel Komutanının Ziyaret Edilmesi
18.03.2010 TBMM Başkanının Ziyaret Edilmesi


TALEP ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


1. Şehit Aileleri maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır.
Şehit anne ve babalarına maaşlarında temelde iki adet sorun bulunmaktadır.

a)   2330, Harp ve 3713 Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit olanların anne ve babalarına maaş bağlamada şart aranmaz iken diğer şehitlerde baba için 65 yaş ve muhtaçlık, anne için ise dul ve muhtaçlık şartı aranmaktadır.

Maaş almak için Şehit annelerimizden boşanmalar olmakta bu durum aile birliğini bozduğu gibi devletin imajını da zedelemektedir. Maaş bağlama şartlarının kaldırılarak anne ve babalara maaş bağlanmalıdır.

b)   Şehit anne ve babalarına yetim statüsünde maaş bağlanmakta ve maaş miktarı her birine 200-350 TL (2010) arasındadır. Bu miktar anayasamızın 61. maddesinde yer alan toplumda kendine yaraşır hayat seviyesi sağlamaktan oldukça uzaktır.

Şehit anne ve babalarının bağlan maaş seviyesi her biri için minimum asgari ücret seviyesine yükseltilerek bu seviye asgari olarak baz alınmalıdır.


2. Maluliyet (M.Gazi, Harp ve V.Malulü) maaşlarının arttırılması.

Malül ve Gazilerimize bağlanan maluliyet maaşları 4–5 yıl öncesine kadar görevdeki en düşük derece devlet memuruna eşitken, çalışan maaşlarına seyyanen zam yapılmasından dolayı maluliyet maaşlarında %20 civarında erime olmuştur. Maaş kaybının giderilmesi gerekmektedir.


3. SGK tarafından ödenen ek ödemenin arttırılması (Tütün İkramiyesi)

Ek ödemeler (Tütün İkramiyesi) memur maaş kat sayısı ile maluliyet derecelerine göre tespit edilen kat sayıların çarpım sonucu yılda bir defa ödenmektedir. Çalışan maaşlarına seyyanen zam yapılmasından dolayı ek ödemelerde (Tütün İkramiyesi) %20 civarında erime olmuştur. Oluşan hak kaybının giderilmesi gerekmektedir.


4. Devlet Övünç Madalyası verilenlere ‘‘Madalya Maaşı’’ bağlanması

Kore ve Kıbrıs’ta şehit ve Malül olanlara maluliyet maaşlarının yanında Şeref Aylığı adı altında ek aylık ödemesi yapılmaktadır. Halen 53.000 kişiye Şeref Aylığı ödenmekte olup Devlet Ödünç Madalyası verilen kişi sayısı 10.000 civarındadır.

Devlet Övünç Madalyası tevcih edilmiş şehit yakını ve Malül gazilerimize de ‘‘Madalya Maaşı’’ verilmelidir.


5. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kan. Ek 77. Maddesi kapsamının genişletilmesi.

*  5434 sayılı kanunun Ek Madde 77.Maddesinde 5510 sayılı kanunun 47. Maddesinin 8.Fıkrasında belirtilen 03/11/1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
*  23/4/1981 Tarihli ve 2453 Sayılı Yurt dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun,
*  18/12/1981 Tarihli ve 2566 Sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkindeki Kanun,
*  28/2/1982 Tarihli ve 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu 
*  926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
* 12/4/1991 Tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta ve olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile Malül olanlara, bu kanuna göre bağlanan aylıklar, aşağıdaki esaslar dâhilinde yükseltilir. Hükmü bulunmaktadır.

Kanun kapsamında olmayan diğer Vazife Şehit ve Malülleri bu konuda mağdur olup hak kaybı yaşamaktadırlar. İlgili kanun maddesine ‘‘Diğer Görevler Sebebiyle’’ ibaresinin eklenmesi ile sorun çözülecektedir.


6. Bakıma Muhtaçlık Aylığının Arttırılması

Bakıma muhtaç Gazilerimize mevcut aylıkları haricinde her ay net asgari ücret kadar bakıcı parası ödenmektedir. Ödenen bu paraya bakıcı bulmak sorun olduğundan bakıcı parasının net asgari ücretin 2 katına çıkarılması gerekmektedir.


7. Protez kullanım sürelerinin düzenlenmesi.

Harp ve Vazife Malüllerinin protez kullanım sınırlamalarının kaldırılması gerekmektedir.


8. İlaç, hastane vb. katkı payları

Mevcut mevzuatımızda Malül Gazinin kendisinden katkı payı alınmamaktadır. Muharip Gazilerin ise eşi ve kendisinden katkı payı alınmamaktadır.

Maaşlarından kesilen katkı payları zaten sınırlı maaş alan Şehit Aileleri ve Malül Gazilerimize külfet olmaktadır. Kanun kapsamı genişletilerek Şehit anne, baba, eş, çocukları ile Malül Gazinin eş ve çocuklarından katkı payı alınmaması sağlanmalıdır.


9. Terörle Müc.Kan.kapsamında işe yerleştirme hakkının ikiye çıkarılması.

Mevcut mevzuatımızda işe yerleştirme hakkı tek olup özellikle evli Şehit Ailelerinde şehidin kardeşi, şehidin yetimi ile şehidin eşi arasında sıkıntı yaratmaktadır.

Bazı Malül Gazilerimiz ise ilk yaralanma döneminde işe yerleşme hakkını kardeşine vermiş olup şu anda sıkıntı çekmektedir. Sorunun çözümü için iş hakkının ikiye çıkarılması gerekmektedir.


10. Malül Gazilerimizin iş kurmaları ve eğitim yapmaları için özel destek kredileri ile desteklenmeleri.

Sosyal hayata uyum sağlamaları ve ülke ekonomisine katkı yapmaları için gelişmiş ülkelerde örneği olduğu gibi ülkemizde de Malül Gazilerin iş kurmaları ve eğitim yapmaları için özel destek kredileri ile desteklenmeleri gerekmektedir.


11. Yapılan odun, kömür, eğitim vb. yardımlarının düzenlenmesi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Şehit ve Malül Gazilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için bayram, kışa hazırlık ve okullar açılmadan önce yardım yapılması konusunda genelgeler çıkarılmaktadır. Yayınlanan genelgelere istinaden yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ödenmektedir.

Vakıf kanununa aykırı olan bu durum ailelerin mağdur olmasına sebep olmakta kimi Kaymakamlık yardım yapmakta kimisi ise yardım yapmamaktadır. Yapılan yardımlar ise aynı il sınırları içindeki ilçelerde bile farklılıklar göstermektedir.

Bu durum aileler arsında sıkıntı yaratmakta ve ailelerin rencide olmasına sebep olmaktadır. Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı yapılan yardımların kanuni zemine oturtularak

a)   Kışa Hazırlık Ödeneği
b)  Bayram İkramiyesi gibi düzenlenerek yurt genelinde tüm Şehit Aileleri ve Malül Gazilerimize ek ödemeler gibi ödenmelidir.


12. Terörle Mücadele Kan.göre kira yardım süreleri 15 yıla çıkarılmalıdır.

Halen 10 yıl olan kira bedelinin 15 yıla çıkarılmasına Maliye Bakanlığı olumlu görüş vermiş olup kanunlaşma süreci hızlandırılmalıdır.


13. Malül Gazilere ÖTV muafiyetindeki sınırlamalar kaldırılmalıdır.

Özürlü aracı kullanımında sağ ayağından özrü olan Malül Gazilerimizle, sakatlık oranı %90 ve üzeri olan Gazilerimiz istifade etmekte olup bu durum Gazilerimiz arasında sorunlara sebep olmaktadır.

Yapılacak olan düzenleme ile Malül Gazilerimize pozitif ayrımcılık yapılarak vergi avantajı sağlanmalı ayrım yapılmadan tüm Malül Gazilerimize araç alımında ÖTV muafiyeti uygulanmalıdır.


14. Malül Gazi çocuklarının Şehit çocuklarında olduğu gibi ücretsiz seyahat hakkından istifade etmeleri sağlanmalıdır.

Ücretsiz seyahat hakkı halen Malül Gazinin kendisi ile eşine tanınmıştır.

Aile bütünlüğü esas alınarak öğrenim gören Malül Gazi çocuklarına eğitim hayatı süresince ücretsiz seyahat kartı verilmesi maddi ve manevi destek açısından önemlidir.


15. Şehit ve Malül Gazi çocuklarının Vakıf Üniversitesi burslu okutulmaları.

Şehit ve Malül Gazi çocuklarının mevzuatımıza göre özel okul, dershane vb. ücretsiz okuma hakkı bulunmaktadır.

Bazı Vakıf Üniversiteleri Şehit ve Malül Gazi çocuklarına sınavı kazanmaları halinde burslu okuma imkânı tanımakta olup kanunun kanuni zemine oturtularak Şehit ve Malül Gazi çocuklarının Vakıf Üniversitelerinde burslu okutulmaları sağlanmalıdır.

 
< Önceki   Sonraki >

Site İçi Arama

© 2015 TÜRKİYE HARP MALÛLÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ YALOVA ŞUBESİ
RESMİ WEB SİTESİDİR